Üdvözöljük Bekölce honlapján!

Szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása Bekölce

E-mail Nyomtatás PDF
Szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása Bekölce >>
 

Működési engedéllyel rendelkező tevékenységek nyilvántartása Bekölce

E-mail Nyomtatás PDF
Működési engedéllyel rendelkező tevékenységek nyilvántartása Bekölce
Módosítás: ( 2016. június 23. csütörtök, 11:10 )
 

2013. március 15 - ünnepség köszöntő

E-mail Nyomtatás PDF
Tisztelt Ifjúság, Ünneplő, Emlékező Közönség!

Amikor a nemzeti ünnepeken úgynevezett szónoklatokat, ünnepi beszédeket hall az ember, nagyon sokszor azt fogalmazza meg magában, hogy csak patetikus, érzelmekre ható ünnepi szavak, körmondatok hangzanak, de azoknak nem sok köze van a jelenhez. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc is ezernyi szállal kötődik a mához, ezernyi útmutatást ad, adhat a ma embere számára is.
A mai napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
1848. tavasza megannyi nemzedéki nekifeszülés sikeres gyümölcseként meghozta a forradalmi márciust. A magyar nép történelmi tavaszt élt meg.
A Habsburg birodalomhoz forrasztott nemzet leghaladóbb fiai megindultak, hogy birtokukba vegyék történelmi jussukat és megformálják az új hazát.
„Talpra magyar!” – a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről kiáltotta Petőfi, és a nemzet visszakiáltott. „Rabok legyünk, vagy szabadok?” kérdezte, és a nép sorsot választott magának. Nem kért többet a hazugságokból, az elnyomásból, nem kért abból, hogy másodrendű polgár legyen a hazájában és Európában.
Március 15-e a magyar nép öntudatra ébredésének ünnepe. Egy elnyomott nép elkeseredett kiáltása, mely megmutatta a világnak, hogy él még egy nemzet, amely képes az öngondoskodásra, képes hangot adni az érzéseinek, vágyainak.
Amikor március 15-ére emlékezünk, nemcsak a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőt is látnunk kell magunk előtt. Magunk elé kell idézni azt a számtalan elszánt és tenni akaró arcot, akik Petőfi, Jókai, Vasvári Pál szavait hallgatták.  Magunkévá kell tennünk azt az akaratot, amely bennünk az ország, a nemzet jobbá tételére felbuzdít. El kell hinnünk, hogy jobb lesz országunknak, településünknek, családunknak is. Csak közösen érhetünk el eredményt.
Kedves Ünneplők!
„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő” – mondta Széchenyi István.
Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel.
Egységesen és meghatározó erővel csak egy nemzet léphet fel. Nemzetté pedig a közös haza szeretetével csak akkor válunk, ha mindannyian egyformán és egységesen szeretjük az országunkat, benne a saját falunkat, ha közös a haza és a nemzet, amelyhez tartozunk.
Ha erősen él bennünk egy szebb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva megvalósítani, akkor méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez.
Ebben segít minket minden évben, újra és újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-ére és annak hőseire.  Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásnak.

Megjósolta ezt már két nappal a forradalom kitörése után Jókai Mór:
„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre,  annak történelmére, történetalkotó alakjaira.”
48 üzenete maradjon meg emlékezésünkben,  jövőnk építésében, ahogyan Áprily Lajos ezt megrendítően adja elénk:

„S mikor völgyünkre tört az áradat
s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlen kőszikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.”


Kedves Ünneplők!
Ünnepi köszöntőm Farkas Anna: Nemzeti összetartozás napja című versével zárom

Mindegy,  hol vagy,
merre sodort az élet,
ha magyar vagy,
a hazaszeretet éltet.


Nemzeti összetartozás
napján szíved örül,
magyarnak ez varázs,
dicsőség - örökül!

Sorsod messze vitt,
de benned él a hit,
magyarságod őrzöd,
nem feleded ősöd!

Ma emlékezik szíved,
s drága Anya-földed.
Élt itt orosz, török,
magyarságunk örök!

Ha honvágy gyötör,
vagy magány rád tör,
vár téged a Haza,
nyitva áll kapuja!

Megemlékezik e napon
sok magyar szabadon.
Ősi honra emlékezünk,
Magyarország, szeretünk!
Isten áldja Magyarországot, Isten óvja Bekölcét!


Köszönöm türelmes figyelmüket.
Bekölce, 2013. március 15.

Módosítás: ( 2013. március 29. péntek, 13:03 )
 

Bekölce, 2013. március 15.

E-mail Nyomtatás PDF
Bekölce Község Önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm az  1848-1849-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójának  rendezvényén, a nemzeti ünnepeink méltó ünneplésére állított emlékmű avatáson megjelent bekölcei lakosokat, meghívott vendégeinket.

A rossz idő ne vegye kedvünket, gondoljunk az 1848-as forradalmárokra, akik hóban, esőben harcoltak a szabadságért, a nemzetért.

Bekölce életében meghatározó, történelmi  a mai nap, hazánk nemzeti ünnepei,
1. március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja,
2. augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe,
3. október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja
méltó ünneplésére szerény,  de sokat mondó emlékművet avatunk.
A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország, vagy egy nép összetartozását ünnepli.
A három oldalú, obeliszkhez  hasonló  emlékmű leleplezése előtt szeretnék szólni a szimbólumokról.  
Első oldal: Március 15-e emlékére kokárda, Kossuth Lajostól idézettel:
„Soha le nem mondani, Soha el nem csüggedni, Ha kell mindig újra kezdeni!”
Második oldal: augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepére Magyarország címere, az úgynevezett történelmi koronás kiscímer,   hegyes talpú, hasított pajzson  a magyar szent korona nyugszik, megjelenik  a Kossuth címer. A címer alatt gróf Széchenyi Istvántól idézet:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” Harmadik oldal:
A harmadik oldalon ábrázolt nagy Magyarország mindhárom nemzeti ünnepünkhöz köthető,  Kölcsey Ferenc idézettel:
„Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe, magyar nép.”
Az emlékművet építtette: Bekölce Községért Alapítvány,  köszönet érte.
Külön megköszönöm a Tóth –Gránit 2006.  Kft ügyvezetőjének, Tóth József vállalkozónak a munkáját,  aki a temetői nagykereszt, az urnafal, a 2010. július 10-én avatott Uniós Emlékmű után, a mai napra elkészítette a gyönyörű, nemzeti ünnepeink emlékművét.
Rövid  bevezetőm után a nemzeti szalag átvágása következik, majd  az emlékmű leleplezésére.
Tegyük teljessé az avatást. Ezért felkérem Gyenes István plébános urat, szíveskedjék az alkotást felszentelni.
Megköszönöm a felszentelést.
Az ünnepi műsor előtt, amit a rossz idő miatt a kultúrházban tartunk felkérem az önkormányzat képviselőit,  a Bekölcei Nyugdíjasok Baráti köre, a Bekölcei Mozgássérültek Egyesülete, Bekölce Községért Alapítvány képviselőit az emlékmű koszorúzására.

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Ünnepségünk emlékmű avató része befejeződött. Programunk a kulturházban folytadódik. Megkérem Önöket szíveskedjenek oda átfáradani.

Bekölce, 2013. március 15.
dr. Horoghné dr.  Németh Katalin

 

Hirdetés

E-mail Nyomtatás PDF
Bekölce Község Önkormányzata befektetőt keres a tulajdonában, gyönyörű környezetben, központban lévő, kb. 600 m2 hasznos alapterületű, (szociális helyiségekkel) felújított gazdasági épület hasznosítására. (Ideális 20-30 dolgozó foglalkoztatására, varroda, kézműves, összeszerelő üzem létesítésére.)
   


4. oldal / 11
Google PageRank

Szavazás

Tetszik Önnek a település új honlapja?
 

Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.
Bekölcét a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja!
Bekölcét a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja!
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
Eger állás, állás Egerben, Eger munka
cegledallas.hu
Egri apró, Eger apró, Heves megyei apró
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
SiofokAllas.hu
IzesBorokHaza.hu
kuponok
www.demjenszallas.hu
GyongyosAllas.hu
gyulaallas.hu
salgotarjanallas.hu
zalaegerszegallas.hu
batonyterenyeallas.hu
bekesallas.hu
KecskemetAllas.hu
biatorbagyallas.hu
bicskeallas.hu
bonyhadallas.hu
budakalaszallas.hu
budakesziallas.hu
celldomolkallas.hu
csongradallas.hu
csornaallas.hu
dombovarallas.hu
fotallas.hu
www.oxfordinternational.hu
KaposvarAllas.hu
SzekszardAllas.hu
BajaAllas.hu
EsztergomAllas.hu
SzolnokAllas.hu
albertirsaallas.hu
GodolloAllas.hu
aszodallas.hu
balassagyarmatallas.hu
PecsAllas.hu
Hirlevel-Orias.hu
belapatfalvaiapatsag.hu